Mat Qom Carpet Handmade Flower pot Design All SilkMat Qom Carpet Handmade Flower pot Design All SilkMat Qom Carpet Handmade Flower pot Design All SilkMat Qom Carpet Handmade Flower pot Design All SilkMat Qom Carpet Handmade Flower pot Design All SilkMat Qom Carpet Handmade Flower pot Design All SilkMat Qom Carpet Handmade Flower pot Design All SilkMat Qom Carpet Handmade Flower pot Design All Silk

Mat Qom Carpet Handmade Flower pot Design All Silk

Ready Carpet

Carpet No : 41303
Locality Produced : Qom
Width : 60 cm
Length : 91 cm
With frame width : 82 cm
With frame Length : 120 cm
Number Of Knots : 80
Design : Flower pot
Silk : 100 %
Field Colour : Golden
Border Colour : Non
Pile's Quality : SILK
Warp's Quality : SILK
Weight : 3 Kg

$1,089

Mat Qom Carpet Handmade Flower pot Design All Silk