Runner Sirjan Kerman Nomadic WeaversRunner Sirjan Kerman Nomadic WeaversRunner Sirjan Kerman Nomadic WeaversRunner Sirjan Kerman Nomadic Weavers

Runner Sirjan Kerman Nomadic Weavers

Ready Carpet

Carpet No : 40972
Locality Produced : Sirjan
Width : 80 cm
Length : 202 cm
Number Of Knots : 0
Design : Nomadic
Silk : 0 %
Field Colour : Red
Border Colour : Dark cream
Pile's Quality : WOOL
Warp's Quality : WOOL
Weight : 5 Kg

Runner Sirjan Kerman Nomadic Weavers