گلیم و پلاس ترکمن

پیرو ادامه بحث دوست عزیزم استادقشقایی فر در رابطه با پلاس وگلیم های ترکمن 5 نوع می باشد : ...

49 دستبافته نفیس عشایری تولیدات فرش مقدم در مشهد ...

...

طرحهای اصیل قالی استان کرمانشاه

نقشه دارگل، سنقر...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان

...

مقاله ای درباره فرش هریس (هریز)/ تصاویر ...

قالی هریس جادوی خطوط شکسته است. ...

آداب و رسوم عروسی ترکمنهای خراسان(قسمت دوم و پایانی) ...

روز سوم جشن : اولی توی گونی (روز بزرگ جشن) ...

مراسم عروسی در بین ترکمن‌های خوراسان ‌ ...

...

تجلي هنرجلايريان و آق قويونلوها در نگاره هاي سلطان محمد نقاش ...

...

استاد عبدالحمید پوری از قصه ها و افسانه های فرش ترکمن می گوی ...

تآثیرات دین اسلام در نقوش فرش ترکمن: ...