آشنایی با فرش قشقایی

نامورترين بافندگان قشقايی كشكوليها هستند كه دستبافتهای گره بافته خوابدار، از جمله گبه، و گليم و جاجيم و سوزنی و بافته های دو اسلوبه (گره بافی روی گليم كه در فارس به "قالی بری" و جاهای ديگر به "گل برجس...

گلیم مازندران قسمت آخر

...

فرش لری قسمت آخر

...

گلیم مازندران

...

فرش لری قسمت دوم

...

فرش لری قسمت اول

...

دستبافته های داری و دستگاهی لرستان! ...

...

قالیچه های سیستانی (قسمت اول)

...

نفایس فرش لری (قسمت دوم)

...