نفایس فرش لری (قسمت اول)

...

اشنایی با گلیم های مناطق مختلف ایران ...

...

نمد ترکمنی چگونه تهیه می شود؟

نمد ساده‌ترین نوع فرش است که تولید آن آسان بوده و نیاز به دستگاه خاصی برای تولید آن نیست و بیشتر با دستان توانای نمدمال تهیه می‌شود که پیدایش آن به ۱۰۰۰ سال پیش برمی‌گردد و هم‌اکنون در جامعه ترکمنی با...

نفایس فرش لری ایران

...

تصاویر/ بافت قالی ترنج و محراب کاشان ...

سرزمین کهن  ایران زمین فرش دستباف را به عنوان یک صنعت نجیب، هنر زیبا و یا نمادی از فرهنگ اصیل ایرانی که آوازه‌اش جهان را پر کرده که با ثبت فرش دستباف کاشان و فارس در میراث ناملموس یونسکو خلاقیت هنرایر...

قالیهای ارامنه چهار محال بختیاری وفریدن ! ...

هموطنان ارامنه توسط شاه عباس حدودا چهار صد سال پیش از ارمنستان به اصفهان اورده شدند....

نگاهی به طرحهای اصیل قالی سیستان

...

گبه های علی امیری

...

گبه های شولی و بوشهری

...