بررسی تأثیر مواجهه با الیاف طبیعی بر شاخص‌های اسپیرومتریک در ...

دکتر امیرهوشنگ مهرپرور، دکتر سیدجلیل میرمحمدی، محمدعلی قوه، دکتر محمدحسن لطفی، دکتر شکرالله رضاپورشاه‌آبادی ، دکتر راضیه نبی میبدی ...

مطالعه رنگ- فرم در فرش های دوره قاجار /ماهدخت امیری ...

هدف از ارائه این پژوهش تحقیقی شناخت جایگاه فرش در فرهنگ و هنر ایرانی است و شناخت عوامل تغییر دهنده جایگاه فرش در فرهنگ و هنر ایران و جهان همچنین شناخت و مطالعه سیر تاریخی و فرهنگی و اقتصادی در این زمی...

معرفی کتاب فرایند و روشهای رنگرزی الیاف با مواد طبیعی ...

...

معرفی کتاب فناوری سنتی رنگرزی تار و پود در کاشان ...

...

تحولات تجارت فرش دستباف ایران در دوره قاجاریه (با تکیه بر با ...

...

نقش قالي بافي در توسعه روستايي: مطالعه موردي کارگاه قالي با ...

...

تازه‌ترین شماره مجله طره منتشر شد ...

تازه‌ترین شماره مجله طره همزمان با بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف ایران منتشر شد....

کتاب ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران منتشر شد. ...

این کتاب توسط دکتر اشرف السادات م.سوی لر و اعظم رسولی تالیف و توسط انتشارات دانشگاه الزهرا)س( و مرکب سپید، در 126صفحه و شمارگان 1000 نسخه، در قطع وزیری و با قیمت 12500تومان به چاپ رسید. ...

معرفی کتاب گل در قالی کاشان

کتاب (گل در قالی کاشان) نوشته استاد حسن عزیزی و دکتر حسن خاتمی. چاپ انتشارات دانشگاه کاشان. ...