بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استانهای خراسان شمالی، ...

نویسنده: عبدالله احراری...

بررسی مشکلات مصرف، تولید و صادرات فرش دست‌باف استان کرمان ر ...

فاطمه ایرانی کرمانی حمیدرضا حری زین العابدین صادقی ...

بررسي و تحليل هندسي فرش هاي محرابي دوره صفويه ...

نویسندگان: تختي مهلا, سامانيان صمد, افهمي رضا...

بررسی تطبیقی شیوه های طراحی فرش منطقه هریس (هریس، مهربان و ب ...

پژوهشگر: محمدی شبنم...

ساختار بازار جهاني فرش دستباف و بازارهاي هدف صادراتي ايران ...

نویسندگان: حسيني ميرعبداله, پرمه زورار ...

بُن‌مایه‌ی ماهی‌های درهَم در قالی ایرانی ...

صدرالدّین طاهری دانش‌جوی دکترای پژوهش هنر...

پژوهشی در نقوش و نشان‌های نمادین و اساطیری مشترک در ایران و ...

نویسندگان: سید رسول موسوی حاجی؛ هوشنگ رستمی...

مردم شناسي قاليچه هاي گل برجسته دره جوزان ملاير ...

نویسندگان: فرهادي مرتضي ...

مطالعه امکان سنجی ایجاد یک واحد شستشوی پشم دباغی در چرمشهر و ...

...