بررسی صمغ گیری الیاف ابریشم و اثرات آن بر روی رنگرزی و خواص ...

ویسیان سیدمحمد (مسئول طرح) ...

آسیب‌شناسی و حفاظت الیاف پشمی رنگ‌شده با نیل در قالی‌های بخت ...

زهره میرزا کوچکی بروجنی ...

مطالعه نقوش گیاهی فرش های صفوی و قاجار ...

نویسنده: نگین السادات مهدوی شهری...

كتاب روش تحقيق در هنر منتشر شد

كتاب «روش تحقيق در هنر و طراحي» توسط موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري(متن) وابسته به فرهنگستان هنر منتشر شد. ...

بررسی بازارهای تعاونیهای صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان ...

نویسندگان: علیرضا کرباسی؛ مرتضی یعقوبی...

فهرست مجلات منتشر شده گلجام تا شماره 25 ...

...

بررسي تطبيقي نقش قاب‌ هاي خشتي فرش ‌هاي مناطق استان چهارمحال ...

نویسندگان: آقاداوودجلفايي سميرا, براري ميثم ...

زیبایی‌شناسی در فرش چهارمحال و بختیاری: مورد مطالعه، نقوش فر ...

استاد راهنما: الیاس صفاران | دانشجو: ندا فخر...

بررسی ویژگیهای مواد اولیه مورد مصرف در فرش دستباف ...

نویسنده: ملکان فرزانه ...