بررسی بصری نقوش ترکمن

استاد راهنما: کامران افشار مهاجر | استاد مشاور: سلیمان محمودی | دانشجو: الناز جنت اسکویی...

مطالعه روی تاثیرات عملیات دباغی بر خواص الیاف پشم و خامه قال ...

استاد راهنما: علی‌اکبر قره آغاجی | استاد مشاور: مجید مرتضوی | دانشجو: جعفر حسن پور...

رابطة قدرت و وابستگی در کانال‌های بازاریابی از دیدگاه عضو هد ...

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان شهریار محسنین ؛ محمدرحیم اسفیدانی ؛ حمیدرضا حسن زاده کریم آباد ؛ حسین خنیفر...

طراحی مرکزتجارت جهانی فرش ایران(تبریز) ...

استاد راهنما: محمدرضا بمانیان | استاد مشاور: افسانه زرکش | دانشجو: مریم لاهوتی...

تحلیل مردم شناختی عوامل فرهنگی و هنری موثر در بازاریابی و صا ...

استاد راهنما: محمدصادق فربد | استاد مشاور: مجید ارایی نژاد مازندرانی | دانشجو: الهام خوارزمی...

بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا و ارائه ...

استاد راهنما: حبیب الله دعایی | دانشجو: رضا دهقانی فیروزآبادی...

اصول طرح،نقش و رنگ فرش های معاصر تبریز (از زمان تاسیس شرکت س ...

استاد راهنما: علی وندشعاری | استاد مشاور: جواد حسن پور نامی | دانشجو: مولود اقبالی قاضی جهان...

راهبردهای نوآوری و تنوع بخشی در طرح و نقش قالی معاصر ایران ...

استاد راهنما: ایرج داداشی | دانشجو: یاسر باقری...

ارزیابی خصوصیات تکنولوژیکی پشم گوسفند نایینی برای مصارف قالی ...

استاد راهنما: محمدعلی ادریس . علی‌اکبر قره آغاجی | دانشجو: غلامرضا داشاب...