قالی مشهد بافت کارگاه صابر

اندازه 299 * 399 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران...

قالی خراسان

قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 504 * 257 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران...

قالی نقش ریزه ماهی خراسان

اواسط قرن نوزدهم ، اندازه 265 * 400 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران...

قالیچه تصویری ایلات خمسه

استان فارس ، اندازه 138 * 197 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران...

قالیچه تصویری قشقایی دوقزلو

شش بلوکی ، اوایل قرن بیستم ، اندازه 216 * 124 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران...

قالی قشقایی نقش ناظم کشکولی

اندازه 219 * 303 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران...

قالیچه قشقایی (شکرلو)

استان فارس ، پشم ، دوم قرن نوزدهم ، اندازه 124 * 256 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران...

قالیچه قشقایی (کشکولی)

نقش محرمات ، 1920 میلادی ، پشم ، اندازه 166 * 237 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران...

قالیچه افشاری شیراز

اندازه 186 * 268 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران...