قالیچه جانمازی با طرح محراب

قالیچه جانمازی با طرح محراب ، بافته شده در اصفهان و یا کاشان و تراکم 402000 گره در متر مربع از ذخایر موزه ی فرش ایران. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران...

قالیچه ای در سبک منحنی و یا گردان

قالیچه ای در سبک منحنی و یا گردان با لچک و ترنج و شاخه های اسلیمی که هنرمندان اصفهان به آوردن آن در طرح های خود اشتیاق فراوان نشان می دهند . این فرش زیبا که با تار و پود ابریشمی و پرز کرکی در اندازه ه...

گلیم چاک دار

ارزروم 1.86 * 1.46 متر. این گلیم از نوع بافت چاک دار و نقش های آن در سجاده های ارزروم بسیار دیده شده است. بدن نمازگزار در هفت نقطه با این گلیم تماس پیدا می کند : دست ها روی زمینه ی قرمز ، پیشانی و زان...

گبه لر بویراحمد

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 140 * 250 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 105 * 174 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه جانمازی ، جیرفت

ربع چهارم قرن 19 م ، گره از پشم بز روی تار و پود نخ ، 160 * 180 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

تکه گبه قشقایی

اواسط قرن 19 م ، تمام پشم ، 100 * 194 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، گره از پشم منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی ، دره شوری

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 132 * 200 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...