گبه شیری لر بویراحمد

حدود 1900 م ، 120 * 207 سانتیمتر ، مجموعه منیژه تار : پشم ، Z2S ، رنگ نشده ، قهوه ای ، کمرنگ و قهوه ای پر رنگ ، راست ، لخت ...

گبه شیری لر ممسنی

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 97 * 204 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه تصویری لر ممسنی

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 121 * 192 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 140 * 240 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر کهکیلویه

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 100 * 190 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی

تاریخدار 1346 هحری ، تمام پشم ، 119 * 199 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر کهکیلویه

تاریخدار 1332 هجری ، تمام پشم ، 158 * 246 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر کهکیلویه

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 86 * 130 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 100 * 107 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...