گبه دو طرفه لر کهکیلویه

ربع چهارم قرن 19 م ، 95 * 120 سانتیمتر ، مجموعه شخصی تار : Z2S ، یک لا عاجی یک لا قهوه ای ، راست ، لخت ...

گبه دو طرفه لر کهکیلویه

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 160 * 280 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا ...

گبه دو طرفه قشقایی

ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، 153 * 186 سانتیمتر مجموعه شخصی ...

گبه دو طرفه قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، تمام پشم ، 120 * 280 سانتیمتر مجموعه جورج بورنه ...

گبه دو طرفه لر کهکیلویه

ربع آخر قرن 19 م ، تمام پشم ، 125 * 198 سانتیمتر پود : 2 تا 3 پود گره : نامتقارن ...

گبه دو طرفه شکرلو یا قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، به لطف قاسم سلیمی ، تهران تار : پشم Z2S ، رنگ نشده ، فلفل نمکی (عاجی و قهوه ای) ، راست ، لخت ...

گبه دو طرفه شکرلو

ربع اول قرن 19 م ، تمام پشم ، 17 * 227 سانتیمتر ، مجموعه منیژه. تار : پشم Z2S ، رنگ نشده ، عاجی ، راست ، لخت پود : پشم ، Z2S ، رنگ نشده قهوه ای و رنگ شده قهوه ای سیر ، 4 تا 6 پود ...

گبه دو طرفه شکرلو

ربع قرن 19 م ، 112 * 185 سانتیمتر ، مجموعه منیژه. تار : پشم Z2S ، رنگ نشده ، عاجی ، راست لخت پود : پشم ، Z2S ، رنگ شده ، 4 تا 6 پود ...

خورجین شاهسون مغان

0.16 * 1.41 متر. این گلیم یک خورجین اصیل و قدیمی ایرانی است که در مرکز آن یک ستاره ی هشت پر سبز رنگ و در زمینه ی مرکزی چهار ستاره ی مشابه به کار رفته است و روی حاشیه ی سفید نگاره هایی به نام اژدهای د...