بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و یکم) ...

طرح خشتییکی از طرح‎های رایج در منطقه بیرجند طرح خشتی است که نسبت به طرح های دیگر در منطقه متاخر می باشد. متن این طرح از قاب‎های مربع شکل یک اندازه تشکیل شده که بر روی ردیف های افقی و عمودی قرا...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت دوم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیستم) ...

طرح لچک ترنجيكي از طرح‎های رايج در منطقه بيرجند به ويژه در حوزه قالی‎بافی مود طرح لچك ترنج معروف به ربعی سعدی می‎باشد. نقش مرکزی این طرح" ترنج " و نقش های چهار گوشه داخل متن را "لچک" گویند...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت اول) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت نوزدهم) ...

طرح محرمات بته ای ...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت هجدهم) ...

 سیر تحول نقش بتهبته از نگاره‎های رایج در هنرهای سنتی ایران است. این نگاره به صورت شکسته (شکسته) یا گردان منحنی) در پارچه بافی، قالی بافی، انواع رو دوزی ها، پارچه قلم کار، قلمزنی در اندازه ها...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت هفدهم) ...

طرح بته سراسریطرح‌های بته سراسری از طرح‌های قدیمی و مشهور بیرجند می‌باشند، که بافت آن‌ها در حوزه قالی‎بافی درخش بیش از دیگر حوزه‌های قالی بافی بیرجند رواج داشته و دارای قد...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت شانزدهم) ...

سیرتحول نقش ماهی در همیک دسته بسیار مهم از طرح‎های ایرانی را که تقریبآ در سراسر ایران پراکنده است با نام هراتی و نام جدید‌تر و محدود‌تر ماهی در هم می‌‎شناسند. ...

معرفی فرش چلسی

یکی دیگر از قالی های دستباف ایران که از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و در موزه ویکتوریا و آلبرت واقع در شهر لندن نگهداری میشود قالی چلسی میباشد که نسبتا قدیمی تر از قالی اردبیل است که در همین موزه ن...