سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت ششم) ...

درخت سرو:به پارسی درخت سرو را (شروان) گویند. در لغت نامه‌ی عمید سرو درختی است مخروطی شکل، برگهایش باریک و دراز به شکل سوزن و همیشه سبز است در عربی نیز سرو و سروه می‌گویند. ...

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت پنجم) ...

نماد درخت:در تمامی سفال‌ها و منسوجات و نقاشی‎ها و حتی حجاری‌های تاریخ ایران درخت چنان جایگاهی داشته که حالت تقدس و احترام آمیز آن حتی نزد هنرمندان شهرت فراوان دارد. نمادپردازی درخت جهان ...

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت چهارم) ...

درخت زندگی:گیاهان بی شماری در پهنه‌ی اساطیری انسان پیام رسان بوده‌اند. کهن‌ترین گیاهان اساطیری درخت کیهانی است در اسطوره‌ها بر این باور بوده‌اند که درخت زندگی یا درمان کننده، ...

تعریف نماد(قسمت اول)

تعریف نمادنشانه ها را به طور کلی می توان به سه گروه طبیعی تصویری و قرار دادی تقسیم کرد، نشانه های طبیعی نشانه هایی هستند که میان نشانه و مفهوم آن رابطه ای همجوار وجود دارد مانند دود که نشانه ای از آتش...

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت سوم) ...

نقوش درختی:...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت هشتم) ...

بته جقه در پته: ...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت هفتم) ...

طرح کاج و انواع آن: ...

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت دوم) ...

نمادهای گیاهی:در هنرهای متنوع اقوام مختلف مانند معماری، نقاشی، کتابت، پیکرسازی و حجاری، کاشی کاری و شاخه‌های مختلف صنایع دستی حضور دارند. ...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت ششم)

بته جقه در هنر قالیبافی: ...