سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت پنجم) ...

پیدایش بته جقه در آثار هنر اسلامی:نخستین بار که نگاره‌ی باستانی بته‌ای به معنای واقعی جقه می‌شود و زیور کلاه امیران می‌گردد در پایان دهه‌ی سوم سده‌ی نهم هجری است که در مج...

شناخت فرشهای حاج جلیلی

برخی فرش ها اسرار و تاریخ و شوکت خودشان را دارند و احتیاج نیست که صد سال از بافت انها بگذرد تا ما بگوییم که این طرح و یا ان فرش خوب هست یا دل نشین. ...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت چهارم) ...

بته جقه ...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت سوم)

بررسی نقش سرو در هنر دوره‌ی ساسانی: ...

گرانترین فرشهای جهان (قسمت دوم)

تصاویری از گرانترین فرشهای جهان...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت دوم)

بررسی نقش سرو در هنر دوره‌ی هخامنشیان: ...

گرانترین فرشهای جهان (قسمت اول)

تصاویری از گرانترین فرشهای جهان...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت اول)

همانطور که گفته شده نقش بته را با تفسیرهای گوناگون ذکر کرده‌اند. اما بته را بیشتر به درخت و گیاه ربط داده‌اند که جزئی از اسطوره‌ها و اعتقادات ایرانیان قدیم بوده و تحت تأثیر و فرهنگ و شر...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت پایانی) ...

نمونه‎های اجرایی ...