سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت هشتم) ...

بته جقه در پته: ...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت هفتم) ...

طرح کاج و انواع آن: ...

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت دوم) ...

نمادهای گیاهی:در هنرهای متنوع اقوام مختلف مانند معماری، نقاشی، کتابت، پیکرسازی و حجاری، کاشی کاری و شاخه‌های مختلف صنایع دستی حضور دارند. ...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت ششم)

بته جقه در هنر قالیبافی: ...

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت اول) ...

لوی استروس عقیده دارد که تمام فرهنگ را می‌توان مجموعه‌ای از قواعد نمادین به حساب آورد. نماد در ذهن عمل می‌کند اما برخاسته از عینیت است. یکی از خواص نماد آن است که ساده انگاری را دفع می&...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت پنجم) ...

پیدایش بته جقه در آثار هنر اسلامی:نخستین بار که نگاره‌ی باستانی بته‌ای به معنای واقعی جقه می‌شود و زیور کلاه امیران می‌گردد در پایان دهه‌ی سوم سده‌ی نهم هجری است که در مج...

شناخت فرشهای حاج جلیلی

برخی فرش ها اسرار و تاریخ و شوکت خودشان را دارند و احتیاج نیست که صد سال از بافت انها بگذرد تا ما بگوییم که این طرح و یا ان فرش خوب هست یا دل نشین. ...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت چهارم) ...

بته جقه ...

سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت سوم)

بررسی نقش سرو در هنر دوره‌ی ساسانی: ...