بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و دوم) ...

 طرح ها و نقوش قالیچه های بلوچ منطقه بیرجندسياووش آزادی دركتاب ارزشمند قاليبافی درآئين بلوچ نقوش وطرحهای بلوچ را معرفی می نمايد كه خلاصه آن به شرح زير است: ((طرحهای بلوچ هندسی بوده واز خطوط گردان...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت سوم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و یکم) ...

طرح خشتییکی از طرح‎های رایج در منطقه بیرجند طرح خشتی است که نسبت به طرح های دیگر در منطقه متاخر می باشد. متن این طرح از قاب‎های مربع شکل یک اندازه تشکیل شده که بر روی ردیف های افقی و عمودی قرا...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت دوم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیستم) ...

طرح لچک ترنجيكي از طرح‎های رايج در منطقه بيرجند به ويژه در حوزه قالی‎بافی مود طرح لچك ترنج معروف به ربعی سعدی می‎باشد. نقش مرکزی این طرح" ترنج " و نقش های چهار گوشه داخل متن را "لچک" گویند...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت اول) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت نوزدهم) ...

طرح محرمات بته ای ...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت هجدهم) ...

 سیر تحول نقش بتهبته از نگاره‎های رایج در هنرهای سنتی ایران است. این نگاره به صورت شکسته (شکسته) یا گردان منحنی) در پارچه بافی، قالی بافی، انواع رو دوزی ها، پارچه قلم کار، قلمزنی در اندازه ها...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت هفدهم) ...

طرح بته سراسریطرح‌های بته سراسری از طرح‌های قدیمی و مشهور بیرجند می‌باشند، که بافت آن‌ها در حوزه قالی‎بافی درخش بیش از دیگر حوزه‌های قالی بافی بیرجند رواج داشته و دارای قد...