تقسیم بندی نقوش دستبافت ها

در تقسیم بندی طرح های دستبافت ها دسته بندی های مختلفی وجود دارد تا بتوان طرح های مختلف مورد استفاده در این حوزه را در قالب های مختلف دسته بندی کرد.این تقسیم بندی ها میتوانند در قالب ساختاری،محتوایی و...

رقص اسلیمی(arabesque dance) چیست؟

...

نگاهی به آثار استاد مجید سلامت از طراحان و تقاشان تبریز ...

...

آموزش طراحی سنتی (قسمت اول)

...

ویژگی های نقوش ایرانی , تدهیب , و هنر باستانی ایران زمین ...

...

نقوش گياهی اسليمی و ختايی

بررسی نقوش گياهی اسليمی و ختايی در هنر ایران...

مقدمه ای بر اسلیمی

...

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت دوازدهم) ...

معرفي فرشهاي لچك ترنج دار باستاني...

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت یازدهم) ...

انواع نقشمايه هاي لچك و ترنج ...