نگاهی به ترنج در قالی (قسمت هشتم)

انواع لچک...

آشنایی با گلیم (قسمت پنجم)

انواع گلیم و بافت آن...

آشنایی با گلیم (قسمت چهار)

ابزار و وسایل کار گلیم...

راهنمای خرید و استفاده از انواع گبه ...

گبه نوعی قالی است؛ یعنی به غیر از تاروپود، پرز هم دارد اما فرش‌فروشان موقع تقسیم‌بندی انواع قالی، گبه را به عنوان قالی حساب نمی‌کنند و آن را یکی از انواع فرش‌ها معرفی می‌کنند؛ شاید چون ضخامت پرز و طول...

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت هفت)

لچك چيست ...

آشنایی با گلیم (قسمت سوم)

اطلاعات مقدماتی در مورد بافت گلیم و اشکالات مرتبط با آن. ...

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت شش)

لچك و انواع آن ...

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت پنج)

معرفي انواع نقشمايه هاي ترنج ...

آشنایی با گلیم (قسمت دوم)

گلیم از کهن ترین زیراندازهای بشر و شاید اولین زیرانداز برای انسانهای بدوی می باشد چون سابقه بافندگی ادوار ماقبل تاریخ تا حدود شش هزار سال قبل از میلاد را نشان می دهد که حاکی از ریسندگی و تبدیل الیاف پ...