طرحها و نقوش گلیم قشقایی قسمت دوم ...

...

آموزش طراحی سنتی قسمت دوم (طراحی برگ بادامی) ...

به نظر بنده اگر کسی برگ بادامی رو خوب یاد بگیرد در ترسیم سایر نقوش خیلی موفق خواهد بود...

نقشمایه های گلیم قشقایی قسمت اول

...

شیوه طراحی گل پروانه ای

گل پروانه ای در یک قالی پنج ضلعی باید جا بگیرد .فرمی سنتی که تمامی اساتید به ان پایبند بوده اند. اما جور دیگری هم میشود به ان نگاه کرد...

روند تکاملی نقشمایه های گلیم ایران ...

...

خلاقیت در طراحی و نقاشی قالی

...

مارپیچ ها در طراحی فرش ایران

قوس حلزونی ارشمیدس(فرم مبنا در آرایه ختایی و اسلیمی)...

تقسیم بندی نقوش دستبافت ها

در تقسیم بندی طرح های دستبافت ها دسته بندی های مختلفی وجود دارد تا بتوان طرح های مختلف مورد استفاده در این حوزه را در قالب های مختلف دسته بندی کرد.این تقسیم بندی ها میتوانند در قالب ساختاری،محتوایی و...

رقص اسلیمی(arabesque dance) چیست؟

...