آشنایی با گلیم (قسمت سوم)

اطلاعات مقدماتی در مورد بافت گلیم و اشکالات مرتبط با آن. ...

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت شش)

لچك و انواع آن ...

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت پنج)

معرفي انواع نقشمايه هاي ترنج ...

آشنایی با گلیم (قسمت دوم)

گلیم از کهن ترین زیراندازهای بشر و شاید اولین زیرانداز برای انسانهای بدوی می باشد چون سابقه بافندگی ادوار ماقبل تاریخ تا حدود شش هزار سال قبل از میلاد را نشان می دهد که حاکی از ریسندگی و تبدیل الیاف پ...

آشنایی با گلیم (قسمت اول)

گلیم دست بافتی است بدون پرز که با نخ خامه پشمی (البته درایام قدیم) و یا پنبه ای، مصنوعی (آنیلینی،کرومی،اکرلیک) به صورت تار وپود بافته میشود و در بافت آن از نخ یک لای 5-3 استفاده می شود ......

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت چهارم) ...

اندازه و انواع ترنج...

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت سوم)

اجزاي تشكيل دهنده ترنج ...

نگاهی به ترنج در قالی(قسمت دوم)

...

نگاهی به ترنج در قالی

...