نگاهی به ترنج در قالی (قسمت پنج)

معرفي انواع نقشمايه هاي ترنج ...

آشنایی با گلیم (قسمت دوم)

گلیم از کهن ترین زیراندازهای بشر و شاید اولین زیرانداز برای انسانهای بدوی می باشد چون سابقه بافندگی ادوار ماقبل تاریخ تا حدود شش هزار سال قبل از میلاد را نشان می دهد که حاکی از ریسندگی و تبدیل الیاف پ...

آشنایی با گلیم (قسمت اول)

گلیم دست بافتی است بدون پرز که با نخ خامه پشمی (البته درایام قدیم) و یا پنبه ای، مصنوعی (آنیلینی،کرومی،اکرلیک) به صورت تار وپود بافته میشود و در بافت آن از نخ یک لای 5-3 استفاده می شود ......

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت چهارم) ...

اندازه و انواع ترنج...

نگاهی به ترنج در قالی (قسمت سوم)

اجزاي تشكيل دهنده ترنج ...

نگاهی به ترنج در قالی(قسمت دوم)

...

نگاهی به ترنج در قالی

...

راهیابی فرش‌های ایرانی به اروپا؛ فرش‌های لهستانی ...

کمی پیش از پایان قرن شانزدهم فرش‌های ایرانی با آن نقش و طرح مخصوص به خود وارد اروپا شدند. ورود فرش‌های ایرانی را نقاشان آن زمان ثبت کرده‌اند. قرن‌ها نقاشان خانواده‌ها و اشخاص مشهور و ثروتمند را در حال...

قالی کرمان

کرمان یکی از شهر های تاریخی ایران است که صنایع دستی به خصوص قالیبافی در این شهر از ارزش بالایی برخوردار است. بافت فرش در کرمان دارای قدمت زیادی است و به قبل از دوران صفویه باز میگردد، یکی از فرش های ک...