کلکسیون فرش

درگه ضامن آهو

طرح : درگه ضامن محل بافت : اصفهان تاریخ بافت : 1386 شمسی

 

بافنده : اعظم دهاقانی

اهداء یا واقف : نصرا...صفدرزاده حقیقی

نوع گره : نامتقارن

رج شمار : 55 گره در 5/6 سانتیمتر

ابعاد : 210 × 140 سانتی متر

جنس تار : ابریشم

جنس پود : پنبه

جنس پرز : پشم وابریشم

نوع رنگ : طبیعی ، شیمیایی

منبع :