مواد و مصالح

گوسفند کرمانی

پراكنش : گوسفندان این نژاد بیشتر در شهرستانهای بافت ، سیرجان ، كهنوج ، شهر بابك و جیرفت وجود دارند.

 

جمعیت : 2000000 راس است .

خصوصیات ظاهری: گوسفند كرمانی دارای صفات مطلوبی چون عادت به آب و هوای گرم و خشك ، كمی علوفه ، چابكی و قدرت راهپیمایی است .دست و پای بلند در این گوسفند باعث شده است كه این حیوان بتواند برای چرا در واقع راهپیمایی زیادی كرده و به ارتفاعات نیز برود . بدن گوسفند كرمانی گرد كشیده ، مفصل خرگوشی خمیده ، گردن عضلانی و چشمها كوچك است .پشت و كمر و كپل كم و بیش در یك امتداد قرار گرفته و صاف و هموار است .رنگ پشم سفید و كم و بیش به رنگ نخودی و شكری گرایش پیدا كرده است .چهار قلم دست و پا ، مفصلها ، اطراف چشم و پوزه به رنگ مشكی است كه این ویژگی آن را از دیگر گوسفندان متمایز می سازد .

خصوصیات تولیدی :

میانگین وزن تولد 2.7 کیلوگرم

میانگین وزن بلوغ 48 كیلو گرم

دوقلوزائی 5 %

 

میش نژاد کرمانی

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :