مواد و مصالح

گوسفند فشندی

پراكنش : ییلاق این گوسفند در مراتع مرتفع طالقان ، كندوان ، كرج ، شمیرانات و قشلاق آن در حاشیه دشت قزوین ، ساوجبلاغ و شهریار می باشد.

 

خصوصیات ظاهری : گوسفند فشندی گوسفندی است با جثه متوسط بوده كه در رنگهای كرم ، قهوه ای سیر ، قهوه ای روشن و قرمز روشن دیده می شود و معمولا چهار قلم ، زیر شكم و سر حیوان رنگ تیره تری دارند .سر دارای لكه سفید كوچك و با نوار سراسری است كه گاهی روی پیشانی را می پوشاند .قوچها بعضأ شاخدار و برخی بدون شاخ هستند و میشها غالبأبدون شاخ می باشند .دنبه در این نژاد متوسط و دارای شكاف و دنبالچه ای بزرگ است .این نژاد از نظر مقاومت به شرایط محیطی منطقه ، سرعت رشد و تولید مثل دارای اهمیت بسزایی است .

 

میش نژاد فشندی

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :