مواد و مصالح

گوسفند مغانی

پراكنش : مركز اصلی پرورش گوسفند مغانی ، دشت مغان است كه در بخشی از شمال شرقی استان آذربایجان و غرب دریای خزر قرار دارد.

 

جمعیت: جمعیت این نژاد در استان آذربایجان شرقی 1615452 رأس می باشد 40 % گوسفندان استان آذربایجان شرقی را این نژاد تشكیل می دهد .

خصوصیات ظاهری : گوسفندان منطقه مغان دارای رنگهای متنوعی می باشد .گرچه اكثر آنها به رنگ سفید شكری به نظر می رسند . معمولا دامداران رنگ زرد و سفید را بیشتر ترجیح می دهند .گردن این گوسفند متوسط با رشد مناسب و عضلانی ، شانه با رشد متوسط ، عضلات پشت مستقیم ، مسطح و عریض ، ران عضلانی و اعضا نسبت به جثه دام كوچك ، ولی ظریف و مقاوم می باشند .

خصوصیات تولیدی :

میانگین وزن تولد 4 كیلوگرم

میانگین وزن شیرگیری 23 كیلوگرم

دوقلوزائی 16 %

 

میش نژاد مغانی

 

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :