کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی تبریز

قالیچه قدیمی تبریز بافته شده در قرن 13 هجری قمری در اندازه های 173 * 136 سانتی متر از ذخایر موزه فرش ایران . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :