مواد و مصالح

گوسفند کلکوهی

پراكنش: گوسفند كلكویی یكی از گوسفندان پشمی ایران است كه محل پرورش گوسفندان كلكو مسیله وسیعی بین قم و ورامین است.

 

خصوصیات ظاهری : گوسفند كلكویی كوچك جثه ، رنگ بدن آن روشن ( سفید نخودی) است . لكه های سیاه در ناحیه پوزه و انتهای بینی ، اطراف چشمها و انتهای گوشها و سر پاچه ها دیده می شود و طول پشم متوسط تا بلند می باشد .دنبه متوسط و جثه جمع وجور است . دنبه بوسیله شكاف سراسری به دو قسمت تقسیم می شود .دنبالچه نیز تقریبأ بلند و به شكل پیله ابریشم یا استوانه ای است كه قطر آن در ناحیه وسط تنگ شده است . مهمترین خصوصیت این گوسفند دارا بودن اندام ظریف ، نسبتأ بلند و كشیده و پاهای بلند است و در نتیجه ازقدرت راهپیمایی بالایی برخوردار است .همچنین یكی از مهمترین صفات برجسته این نژاد قابلیت زیاد سازگاری آ ن نسبت به شرایط خشك و كویری و تحمل میزان بارندگی بسیار پائین و تغذیه در مراتع غیر مشجر می باشد این نژاد شبیه گوسفند بلوچی (بویژه بلوچی خراسانی) است و دارای كیفیت پشم مناسب تری بوده و با حداقل خوراك ، بالاترین بهره را عاید پرورش دهنده خود می كند . میشها بدون شاخ هستند ، قوچها دارای شاخهای پیچیده با امتداد جانبی می باشند .

خصوصیات تولیدی :

میانگین وزن تولد بره ها 3.2 کیلوگرم

میانگین وزن بلوغ 50 كیلوگرم

میانگین وزن پشم 2 كیلوگرم

دوقلوزائی 5 %

 

میش نژاد کلکوهی

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :