مواد و مصالح

گوسفند نایینی

پراكنش : این نژاد ، بومی حاشیه كویر مركزی ایران است .عمدتأ در شهرهای شرقی و شمالی استان اصفهان پرورش داده می شود.

 

خصوصیات ظاهری : دارای جثه ای متوسط و به رنگ سفید است و در اطراف پوزه و چشم و انتهای دست و پا دارای لكه های سیاه می باشد .

خصوصیات تولیدی :

میانگین وزن تولد بره ها 3.8 کیلوگرم

میانگین وزن شیر گیری 22 كیلوگرم

میانگین وزن پشم 1.3 کیلوگرم

دوقلوزائی 3 %

 

میش نژاد نایینی

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :