مواد و مصالح

گوسفند کردی

پراكنش: در مناطق كوهستانی كردستان بدلیل وجود مراتع درجه یك و مرغوب ، دامداری بعنوان شغل اصلی محسوب شده و بدلیل عدم وجود زمینهای مسطح و آبی ، كشاورزی بصورت دیم و در كنار دامداری مطرح می باشد.

 

جمعیت: 1200000 راس است.

خصوصیات : گوسفند كردی دارای جثه متوسط ، بدنی كشیده و با دست و پای بلند و قوی می باشد . این دام از نظر تولیدی ، جزء گوسفندان گوشتی كشور محسوب می شود .این گوسفندان كلا در دو تیپ دشت و كوهستان دیده می شوند و هرتیپ نیز دارای فنوتیپهای خاص خود می باشد.

خصوصیات ظاهری گوسفند تیپ كوهستان :

در این تیپ رنگ بدن سفید مایل به شكری ، سر و صورت و چهار دست و پا به رنگ سیاه و قهوه ای با لكه هایی براساس رنگ بدن دیده می شود .دنبه گرد و دارای شكاف نیمه عمیق كه تا مفصل خرگوشی آویزان است و دنبالچه مخروطی شكل در مركز دنبه سرتاسر شكاف آن را فراگرفته است .میشها بدون شاخ و قوچها دارای تكمه شاخ بوده و به ندرت در بعضی تكمه رشد كرده و شكل شاخ را بخود گرفته است .در میان گله های موجود منطقه ، پراكندگی رنگ در سر و صورت تا حدودی متغیر می باشد .

فنوتیپهای مختلف تیپ كوهستانی عبارتند از :

پر :سر و صورت سیاه ، دست و پا سفید همراه لكه های سیاه

چار :دو طرف صورت به رنگ سیاه یا قرمز ، پیشانی سفید ، دست و پا سفید با لكه های مناسب با رنگ دو طرف صور ت در آن

سور یا چرمك سور :سر و صورت قرمز ، دست و پا سفید با لكه های قرمز در آن

كژل یا عینكی :دور پوزه و چشم و انتهای دو گوش به رنگ قهو ه ای یا سیاه

خصوصیات ظاهری گوسفند تیپ دشت :

در تیپ دشت ، رنگ پشم نخودی تیره و دارای كیفیت پائین تری می باشد. سر و صورت و چهاردست و پا قهوه ای رنگ و فاقد پشم است .از نظر وزن سنگین تر و در مناطق دشتی استان پرورش داده می شود .بره ها هنگام تولد قهوه ای یكدست ولی بعد از بلوغ جنسی و جسمی رنگ بدن آنها تغییر كرده و به نخودی تیره می گراید ، دنبه كاملا جمع و جور ، گرد و بدون شكاف عمیق سرتاسری می باشد و دنبالچه در مركز بصورت زائده مانند بوده و جهت آن رو به پائین است . در بعضی از گوسفندان دنبالچه در انتهای سطح خارجی بصورت شكاف دیده می شود . از نظر تولید گوشت نسبت به گوسفند نواحی كوهستان استعداد بیشتری دارد .ضمنأ قابل ذكر است كه گوسفندانی كه حدود 300 سال قبل در زمان شاه سلطان حسین صفوی توسط كردهای مهاجر به شمال خراسان برده شده اند ، ازهمین تیپ می باشند .

خصوصیات تولیدی:

میانگین وزن تولد بره ها 4.6 کیلوگرم

میانگین وزن شیر گیری 20 كیلوگرم

میانگین وزن پشم 2 كیلوگرم

دوقلوزائی 10 %

 

میش نژاد کردی

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :