مواد و مصالح

گوسفند فراهانی

پراكنش : محل پرورش این نژاد در شهرستانهای آشتیان ، فراهان و اراك می باشد.

 

رنگ: رنگ بدن سفید متمایل به نخودی بوده و اطراف پوزه ، دور چشم و گاهی اشك ریزها و اطراف گوشها و انتهای دست و پا دارای لكه های سیاه رنگ است .

خصوصیات ظاهری : گوسفندان این نژاد دارای سر و گوش كوچك و هر دو جنس فاقد شاخ می باشند .دنبه آنها گرد و یك تكه بوده و دنبالچه گرد از وسط دنبه منشعب شده است . قالیهای بافته شده از پشم این نژاد بدلیل مرغوبیت الیاف آن معروفیت زیادی در سطح كشور و حتی جهان دارد .متاسفانه به علت افزایش قیمت پوست و گوشت و پایین بودن قیمت پشم ،گوسفنداران جهت بالا بردن درآمد ونیز به دلیل عدم آگاهی از عوارض ناشی از اختلاط نژادی ، از قوچهای نژادهای پوستی یا گوشتی بسته به وضعیت بازار و رونق هر یك از این محصولات و نوسانات قیمت ها استفاده می نمایند كه نهایتأ سبب آمیخته شدن گوسفند فراهانی با گوسفندان دیگرش شده است .

خصوصیات تولیدی:

میانگین وزن تولد بره ها 3کیلوگرم

میانگین وزن پشم 0.7 کیلوگرم

دوقلوزائی 5 %

 

میش نژاد فراهانی

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :