مواد و مصالح

گوسفند عربی

پراكنش: از نظر پراكندگی ،گوسفند عربی ، بومی حاشیه غربی و جنوبی منطقه خوزستان است . برخی از محققین عقیده دارند گوسفند آواسی در حقیقت همان گوسفند اهوازی یا عربی می باشد.

 

جمعیت: حدود 400000 راس است.

رنگ: بدن به رنگهای سفید ، سفید مایل به زرد و قهوه ای است كه ممكن است روشن یا تیره باشد .

خصوصیات ظاهری : روی سر بعضی از گوسفندان عربی دسته ای از پشم به نام كاكل وجود دارد . در گوسفندان عربی پوزه كوتاه و دنبه تقریبأ كوتاه و به شكل نیم دایره است .دارای دوتیپ شیری و گوشتی می باشد .

خصوصیات تولیدی:

میانگین وزن تولد بره ها 4.1 کیلوگرم

میانگین وزن پشم 2.1 کیلوگرم

دوقلوزائی 5 %

 

میش نژاد عربی

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :