کلکسیون فرش

قالیچه نفیس با طرح محرابی منقش به تصویر خیام

قالیچه نفیس با طرح محرابی منقش به تصویر خیام ، شاعر و متفکر بزرگ ایران که هنرمندان تبریز در دهه سوم قرن 14 هجری قمری آن را در اندازه های 177 * 271 سانتی متر بافته و به ذخایر موزه فرش ایران افزوده اند . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :