نقوش و طرح های فرش

مارپیچ ها در طراحی فرش ایران

قوس حلزونی ارشمیدس(فرم مبنا در آرایه ختایی و اسلیمی)

معروفترین مارپیچ‌ها (اسپیرال)یا قوس حلزونی ها  عبارتند از:1-ارشمیدس 2-فرما 3-لگاریتمی 4-معکوس

مارپیچ فرما

مارپیچ لگاریتمی

نماد سلتیک

اسپیرال فیبو ناتچی

پرسپکتیو پله های مارپیچی

 

منبع : رضا اخرت خواه