کلکسیون فرش

قالی چهار فصل

زمینه اصلی این فرش نفیس بافته شده در تبریز که به قالی چهار فصل مشهور است به چهار قسمت تقسیم شده که در داخل آنها چهار بنای تاریخی نقش بسته و چهار گوشه فرش نیز مزین به تصاویر پیامبران بزرگ است .

 

اندازه های این فرش ارزشمند 220 * 298 سانتی متر و تاریخ بافت آن اوایل قرن گذشته میلادی و محل نگهداری آن موزه فرش ایران است .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :