مواد و مصالح

گوسفند زل

پراکنش : گوسفند زل ژنوتیپ منحصر به فردی داشته وتنها نژاد بی دنبه ایران می باشد .این نژاد را حدفاصل بین گوسفندان اهلی و وحشی می دانند كه به جای دنبه دارای دمی بصورت دنبالچه باریك متشكل از 7 مهره است كه به ندرت طول آن از 10 الی 12 سانتیمتر تجاوز می نماید.

به لحاظ تنوع اقلیمی منطقه و نیز سازگاری گوسفند زل با اقلیم های كوهستانی و كوهپایه ای بخش زیادی ازروستائیان جنگل نشین و یا حاشیه جنگل اقدام به نگهداری از گوسفند زل می نمایند .این دام به دلیل نداشتن دنبه و بلندی نسبی دست و پا و نیز سبك بودن وزن حیوان توانایی زیادی در راهپیمایی و پیمودن مسیرهای مرتفع دارد.

جمعیت : حدود 2.5 میلیون راس است .

رنگ: از قهو ه ای روشن تا تیره ،سیاه نخودی و شكری دیده می شود .

خصوصیات ظاهری : از نژادهای كوچك جثه ایرانی محسوب می شود ، محصول پوست گوسفند زل بدلیل كوچكی و نازكی مرغوبیت چندانی ندارد . دنبه ندارد و به همین دلیل ذخیره چربی در بین بافتها صورت می گیرد كه باعث افزایش كیفیت و بازار پسندی آن می شود . به جای دنبه زائده دمی باریك به طول 10 – 15 سانتیمتر دارد. دارای دست و پای كشیده و بدون پشم است كه برای راهپیمایی مناسب می باشد .

خصوصیات تولیدی :

میانگین وزن تولد بره ها 2.5 کیلوگرم

میانگین افزایش وزن تا 3 ماهگی بره ها 145 گرم

میانگین وزن بلوغ 35 کیلوگرم

میانگین وزن پشم 1.6 کیلوگرم

 

میش نژاد زل

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :