مواد و مصالح

گوسفند لک قشقایی

پراکنش : در استان كهكیلویه و بویراحمد 48 درصد تركیب گوسفندان را تشكیل داده به دلیل داشتن مقاومت زیاد در مقابل كمبود علوفه و عادت داشتن به راهپیمایی زیاد و چرا در مراتع فقیر و تخریب یافته و مقاومت در برابر بیماریها مخصوصأ بروسلوز و نیز مقاومت به تغییرات آب و هوایی , نژاد مناسب عشایر این استان می باشد بیشترین پراكنش گوسفند لك قشقایی در محدوده شهرستانهای گچساران و بویراحمد می باشد.

 

جمعیت: حدود 1000000 است .

رنگ : در بدو تولد رنگ بره كاملا قهوه ای و پس از 6 ماهگی به تدریج بدن به رنگ شكری تبدیل می شود ,ولی رنگ سر و صورت ,جلو سینه ,زیر شكم ,دست و پا به همان رنگ قهوه ای باقی می ماند . رنگهای گوسفند بالغ ,بور روشن یا شكری یا بور قرمز یا تقریبأ خرمایی روشن و قهوه ای تیره است .

خصوصیات ظاهری: بدن خیلی كشیده نیست و شكل متناسبی دارد ,ولی دست و پا تقریبأ كشیده و از ماهیچه های قوی برخورداراست .سر قوچ تقریبأ بزرگ و 75 درصد قوچها شاخ دارند و شكل شاخ پیچ خورده و به سمت بیرون است و نوك آن در امتداد سر قرار دارد و گاهی به سمت كاسه سر متمایل می شود. بینی كمی محدب (بویژه در جنس نر) گوشها اغلب

بلند ,پهن و افتاده است .بعضی از میشها دارای منگوله زیرگلو هستند .دنبه گوسفند لك قشقایی از دنبه گوسفند بهمئی و نژاد بختیاری جمع جورتر و دارای طول كمی بوده و امتداد آن به مفصل خرگوش می رسد دنبالچه كوچك ,پیچیده و امتداد آن به سمت بالا و بعد از برگشتگی به شكل S آمده و به چپ یا راست افتاده است .پشم نژاد لك قشقایی از نوع پشمهای ضخیم و مناسب قالیبافی است .

خصوصیات تولیدی :

میانگین وزن تولد بره ها 4.5 کیلوگرم

میانگین وزن 3 ماهگی بره ها 17.5 کیلوگرم

میانگین وزن بلوغ 50 کیلوگرم

میانگین وزن پشم سالانه تولیدی 1.5 کیلوگرم

 

میش نژاد لک قشقایی

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :