مواد و مصالح

گوسفند افشاری

پراکنش : گوسفند افشاری در وسعتی قریب به 20000 کیلومتر مربع در بین استان زنجان و قسمتی از استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و کردستان پراکنده است.

 

جمعیت: بالغ بر یك میلیون رأس می باشد .

رنگ: رنگ غالب در گوسفندان بالغ قهو ه ای متمایل به قرمز یكدست ، بدون لكه با دامنه تغییرات از قهو ه ای روشن تا قهوه ای تیره متمایل به سیاه می باشد و رنگ بدن بره ها در بدو تولد قهوه ای متمایل به سیاه بوده و به تدریج با افزایش سن رنگ بدن روشن تر می گردد.

خصوصیات ظاهری : گوشها معمولا به صورت افتاده و بزرگ بوده ، لیكن گوسفند افشاری نیم گوش و بدون گوش نیز دیده می شود . قوچ و میش هر دو فاقد شاخ می باشند . روی بینی در قوچها اکثرا انحنا وجود دارد و در میشها صاف یا دارای انحنای کمی است . گردن در میشها دراز بوده و در قوچها قوی و ضخیم می باشد. دنبه در گوسفند افشاری دو لپی بوده و به صورت سفره ای و پهن می باشد. گوسفند افشاری جزو گوسفندان سنگین دنبه کشور محسوب می گردد . دنبه در این حیوان معمولا دارای شیب خاصی است که از ناحیه کمر حیوان شروع می شود و حالت افتادگی را به دنبه می دهد .

خصوصیات ظاهری : دنبالچه دارای پشم ، بدون ذخیره چربی بوده و برجستگی دنبالچه از نمای جانبی چندان قابل مشاهده نیست .دنبالچه ممكن است گاهی درازتر از دنبه باشد . گوسفند افشاری جزو گوسفندان بلند قد محسوب می گردد و بیومتریهای انجام شده نشان می دهد که ارتفاع کمر دراین حیوان قدری بلندتر از ارتفاع جدوگاه می باشد و دست و پا از ظرافت خاصی برخوردار است که حیوان را قادر به راه پیمایی در کوهستان و مناطق سنگلاخی می نماید . سطح پشت،گردن، دنبه و دنبالچه در این حیوان غالبأ پوشیده از پشم بوده ، لیكن زیر گردن ، زیر شكم ، دست و پا و صورت فاقد پشم است و از موهای زبری که رنگ آنها تیره تر از رنگ پشم حیوان است پوشیده شده است . از نظرکمیت و کیفیت پشم در مقایسه با سایر گوسفندان بومی استان ، متفاوت و از نظر ظرافت الیاف با گوسفندان مغانی ، قزل و بختیاری مشابه بوده و دارای پشم ضخیمی می باشد که در صنعت قالی بافی استان زنجان از آن استفاده می کنند.

خصوصیات تولیدی:

میانگین وزن تولد بره نر 4.35 کیلوگرم

میانگین وزن تولد بره ماده 4 کیلوگرم

میانگین وزن پایان شیرخوارگی بره نر 29.5 کیلوگرم

میانگین وزن پایان شیرخوارگی بره ماده 26.5 کیلوگرم

میانگین وزن شش ماهگی بره نر 41.24 کیلوگرم

میانگین وزن شش ماهگی بره ماده38.7 کیلوگرم

میانگین وزن پشم سالانه تولیدی در بره نر 641 گرم

میانگین وزن پشم بره سالانه تولیدی در ماده 478 گرم

خصوصیات ژنتیکی :

-1 سرعت رشد بالای این نژاد بطوریكه جزء اولین گروه گوسفندان گوشتی آشور و هم ردیف گوسفندان بختیاری ، ماکویی و مغانی قرار گرفته است .

2- تولید شیر خوب و پرچرب این گوسفند که باعث شده است جزء گوسفندان دو منظوره گوشتی - شیری قرار بگیرد .

3- سازگاری و عادت پذیری آن با شرایط آب و هوایی مناطق سردسیر .

-4 قدرت راه پیمایی و کوه پیمایی خوب این نژاد بطوریكه قادر است فاصله ١٠٠ کیلو متری بین ییلاق و قشلاق رابه راحتی طی نماید .

5- بالا بودن نسبی دو قلو زایی این نژاد نسبت به سایر نژادهای گوسفند استان زنجان و کشور .

-6 مقاومت گوسفند افشاری در مقابل امراض انگلی داخلی و خارجی .

-7 بالا بودن ضریب تبدیل و داشتن بازده اقتصادی مطلوب .

 

 

میش نژاد افشاری

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :