کلکسیون فرش

نقش درخت زندگی

نقش درخت زندگی به عنوان موتیف اصلی برخی از طرح های قالیبافی همواره مورد استقبال بافندگان بوده است . این قالی تار ابریشم تبریز به اندازه های 273 * 184 سانتی متر بافته شده در قرن 13 هجری قمری نشانگر این طرح اصیل و زیبای نقش قالی است که هم اکنون در موزه فرش ایران نگهداری می شود . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :