دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

کاربرد و تشخیص انواع گره زنی

کاربرد گره فارسی بیشتر در استان های شرقی و جنوب شرقی و مرکزی ایران و در مراکز بافندگی کرمان ، یزد ، اراک ، قم ، نایین ، کاشان ، اصفهان و همچنین در میان ایلات ترکمن رایج است.

بافت فرش های با گره ترکی بیشتر در بین بافنده های ایلات قشقایی ، بختیاری ، شاهسون ، افشار ، کرد و قالی بافان استان های آذربایجان ، کردستان ، کرمانشاه ، همدان و زنجان مرسو م است . قالی بافان مشهد و تهران بر حسب عادت و سنت یکی از دو نوع گره فارسی و یا ترکی را به کار می برند. 

تشخیص نوع گره در فرش بافته شده چندان آسان نیست . شاید شناسایی آن در فرش های درشت بافت راحت تر باشد ، در حالی که در فرش های ریز بافت و متراکم این کار با کمک ذره بین امکان پذیر است . در هر صورت برای شناسایی نوع گره باید فرش را در امتداد پودها به طرف پشت آن تا نمود تا بطن آن دیده شود . در صورتی که حلقه گره به وضوح قابل رویت نباشد و پرزها مانند دسته های علف در کنار پودها رویت شده باشند و نخ پود در میان دو ردیف گره به صورت خطی مستقیم دیده شود ، از نوع گره سنه و یا فارسی است . در حالی که حلقه گره در اطراف پرز به وضوح دیده شود و نخ پود به شکل خط دندانه دار باشد ، گره از نوع گوردس یا ترکی است.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :