دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

معایب ، محاسن و تقلب در گره زنی

گره های جفتی و یا تقلبی ، که باتاسف رواج آن در بین پاره ای از بافندگان موجب خدشه دار شدن شهرت و سلامت این صنعت و رکود صادرات آن شده است ، اشاره می کنیم.

 

گره جفتی و یا تقلبی را از هر دو نوع ترکی و فارسی به جای آنکه بر روی دو نخ تار بزنند بر روی چهار و یا شش رشته تار می زنند . این تقلب را در فرش های درشت بافت با کمی دقت می توان تشخیص داد ولی در قالی های ریز بافت به ویژه هنگامی که در آنها پودهای رنگی به کار رفته باشد بسیار مشکل است . با این نوع گره زنی گرچه از مدت بافت بسیار کاسته می شود ولی در عوض حاصلی جز فرش های پوک و بی دوام نخواهد داشت. 

با شرح دو نوع گره باز و بسته به مزایای روش های فارسی بافت و ترک بافت نیز به طور مختصر اشاره می کنیم . از آنجا که گره های ترکی از نوع بسته هستند ، فرش هایی که با این نوع گره بافته می شوند تا حدودی دارای استحکام بیشتری هستند و علاوه بر آن به علت استعمال قلاب گره زنی بافت فرش های ظریف در این روش آسان تر است . در روش فارسی بافت عمل گره زدن به علت عدم استعمال قلاب مشکل تر ولی پود زدن آسان تر و به طور کلی سرعت کار بیشتر خواهد بود . این روش معایب نسبتا بیشتری در مقایسه با طریقه ی ترک بافت دارد که از همه مهم تر آسیب های وارده بر روی دست بافنده و ضایعاتی است که بر اثر کوبیدن شانه سنگین بر پیگر فرش وارد می شود . بافت فرش های ظریف به این روش به علت شل بودن چله ها و تراکم تارها تا حدودی مشکل تر است.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :