موزه های فرش

فرشهای ساوونری در حال نمایش موزه فرش ایران

درود بر گرامیان و شما عاشقان فرش.

دیروز از فرصتی که موزه فرش ایران برای هموطنان ایجاد نموده ٬ موفق شدم از فرشهای ساونری در مجموعه خصوصی آقای سیامک افسری کاشانی ٬ دیدن کنم.
منتظر بودم دوستانی که دوربین خوبی دارند از این فرشها عکس و گزارشی بفرستند ولی باید با گزارش غیرحرفه ای من قناعت کنید.
ضمنا پیشنهاد میکنم عزیزان ساکن در تهران و شهرهای نزدیک ٬ از این نمایشگاه در موزه فرش تهران دیدن کنند تا استقبال پرشور بتواند به نوعی سپاسگزاری از تلاش مشترک مسئولان موزه و مجموعه داران باشد ٬ که سخاوتمندانه مردم را در آگاه شدن  و لذت بردن از فرشهای قدیمی سهیم میکنند.
از موزه فرش و آقای سیامک افسری کاشانی سپاسگزارم.

منبع : جناب سیف محمدی