دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

نحوه گره فارسی گبه

در روش فارسی باف نخ پرز (خامه) دور یك تار پیچیده می شود و نسبت به تار دیگر تقارنی ندارد و پس از رد كردن خامه از لای چله دوم به سمت پشت تار عبور داده و از بین دو تار به سمت روی گبه و یا فرش جلو می كشیم و پایین می آوریم كه با كمك انگشت میانی و سبابه راست نحوه گره زدن انجام می شود. و پس از گره زدن با تیغه چاقو كه در دست راست بافنده است سر نخ اضافی خامه بریده می شود. این گره فقط به دور یك تار پیچیده می شود و نام گره همان طور كه از شكلش پیداست ، نامتقارن می باشد . منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :