دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

رج شمار گبه

رج شمار گبه بستگی به سفارش مشتری و یا بافنده دارد، رج شمار گبه بین 10 تا 50 می باشد گبه هایی كه با رج شمار بالا بافته می شود عمدتا سفارشی بوده و برای شخص خاصی بافته می شود.

در ایلات و عشایر گبه هایی كه رج شمار بالایی بافته می شد اغلب برای خان ها بوده است اما همانطور كه می دانید و از اسم گبه پیداست گبه دارای رج شمار بالایی نیست و بیشتر گبه ها با رج شمار 12 تا 20 بافته می شود و گبه هایی كه با رج شمار زیادی بافته می شود یا گبه های ریز بافت همان طرح، رنگ و نقش گبه های درشت بافت را دارند اما با ظرافت بیشتر بافته می شوند و گاه نیز از طرحهای جدید و استثنایی در بافت گبه های ریز بافت استفاده می شود. 

منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :