دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

فرش های بزرگ پارچه

فراسوی اندازه ها و معیارهای تجارتی گاهی به فرش هایی بسیار گران بها و با ارزش اغلب در اندازه های بزرگ بر می خوریم که بر اساس سفارش بافته شده و غالبا زینت بخش بنا ها ، ساختمان ها و یا کاخ های با شکوه بزرگان عالم و ثروتمندان جهان می گردند.

 

یکی از این نمونه ها فرش زیبایی است در مساحت 730 متر مربع ( 7/20 * 35 متر ) که بعد از چهار سال کار مداوم 52 بافنده ماهر در تحت سرپرستی استاد رضا زاینده به اتمام رسیده است . در نقشه ی این فرش جالب که از شاهکارهای هنرمند طراح استاد اکبر زرین نقش است صحنه شکارگاه توآم با گل های آبی تیره و نقش های بته در زمینه ی بژ طراحی شده است و زمینه ترج بزرگ آن را نقش نمای داخلی گنبد شیخ لطف الله اصفهان پوشانیده است . برای برجسته نشان دادن نقش های این شاهکار بی همتا تنها 1500 کیلوگرم ابریشم خالص بکار رفته است .

فرش گل ابریشم بسیار بزرگ دیگری به مساحت 1240 متر مربع ( 31 * 40 متر ) در سال های اخیر پس از چهار سال کار بی وقفه ی چهل بافنده ی چیره دست نجف آبادی از دار پایین کشیده شده است . این فرش فوق العاده جالب و ظریف براساس طرح های نایین با تار و پود پنبه ای و پرز پشم و ابریشم با 20000 گره در هر رج بافته شده است .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :