نقوش و طرح های فرش

طراحی سنتی قسمت سوم(طراحی برگ کنگره ای)

همان گونه که حقیر عرض کردم فراگیری اصولی و خوب برگ بادامی نقش بسیار مهمی در ترسیم بسیاری از موتیف ها دارد. به این برگ توجه کنید

برگ کنگره ای که امشب قصد بیان ساختار ان را دارم از دل همین برگ بیرون می اید

باز هم متذکر میشوم که گفته های حقیر مبنی بر اصل بودن تمام انجه بیان میشود نیست بلکه شاید نگاهی دیگر به مقوله طراحی سنتی باشد

اگر زاویه این فرمی را در نطر بگیرید میبینید که حروفی روی ان ذکر شده .که میتوان انها را در برگی که ترسیم کرده بودم بیابید

یعنی برای ترسیم بهتر و هندسی تر شکل میتوان تا حدودی ان را به قالب کشید

به نحوه ترسیم خطوط با توجه به اعداد ان حتما توجه بفرمایید .دقت کنید همیشه خطوط داخل قوس کوتاهتر از بیرون رسم میشود

این گفته ها تماما برای به قید و بند کشیدن تصویر و ماندگار کردن ان درذهن است.حالت اصولی و زیبای برگ را در این فرم میتوانید ببینید.توجه کنید که تمام موارد در ان لحاظ شده است

مهم نیست سایز و اندازه و پهنای برگ چه مقدار است بلکه اهمیت در تناسباتی است که باید رعایت شود.

اگر به فرم گنگره برگ توجه کنید میبینید که میشود به ان به حالت یک شصت نگاه کرد ودر ترسیم نوعی خط را کشید که به ان حالت نزدیک باشد.

 

هر جقدر این دو سو به هم نزدکی از نظر فرم ترسیم داشته باشند برگ زیباتر خواهد بود

ادامه تعداد کنگره ها هم از این نطم وترتیب پیروی میکند

از ین برگ میتوان با ترسیم صحیح اولیه و مقداری دخل و تصرف به اشکال دیگری هم رسید.

توجه داشته باشید که ابن برگ هم مانند برگ قبلی باید بتوانید در جهت های مختلف قدرت ترسیم ان را داشته باشید

اگر دقت کنید مراحل اول کامل رعایت شده فقط در انتها دو قوس اخر مانند قبل اما در جهت مخالف ترسیم شده است

 

منبع : جواد براتی