کلکسیون فرش

بخشایش

نمونه مشخص و جالبی از دست بافت های منطقه بخشایش با طرح لچک و ترنج با اندازه های 470 * 340 از مجموعه های خصوصی . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :