نقوش و طرح های فرش

طراحی سنتی قسمت پنجم آموزش طراحی غنچه ها

این جلسه در خصوص غنچه ها صحبت میکنیم

غنجه ها از نطر سطح وسعت اشغال شده در سطح بعد از برگهای گل بهی و بادامی و کنگره ای های کوچک هستند

البته بسته به نوع و منطقه میتواند تغییراتی داشته باشد. بر دو نوع کلی منفصل و متصل تقسیم بندی شده  اند

پایه غنچه های سمت چپ متصل و راست برای  منفصل میباشند

برای ترسیم غنجه ها بهتر است از حالت یک دوم شروع کرد هر چند کاربرد انها بیشتر در نیمه یا 45 درجه میباشد

هر غنچه دارای یک پایه است

مثلا نمونه فوق که بسته به نطر و سلیقه طراح میتواند بسیار متنوع باشد

گلبرگها نیز متنوع بوده و سلیقه طراح شرط میباشد .اما نکته مهم داشتن یک ساختار منظم ودر عین حال پویا و استوار برای هر غنچه ای مهم است

این نیاز در حالت ایجاد یک شکل ترسیمی منسجم به طوری که در عین داشتن اجزای درست یک کلیت زیبا رانیز خلق نماید میسر میشود

همانطور که می بینید تمام گلبرگها با یک سمت و سو به یک جهت واحد میل کرده ودر عین داشتن اجزای اولیه درست یک کلیت را شکل میدهند. اصولا هنرجویان در ابتدا هر چند در ترسیم اجزا موفق هستند اما در ترکیب دچار این نقیصه میباشند

این غنچه نیز با داشتن اجزای زیاد باز هم  یک خط سیر واحد را طی میکند و ان رسیدن از جزء به کل میباسد

به خطوط نقطه چین در جزء و کل دقت کنید

اصولا شکل معیار نیست واصل فراهم امدن شکلی واحد از اجزایی ریز میباشد

این ترسیم در غنچه های در قوس نیز صادق میباشد

اگر موتیف های این نوع اصطلاحا دارای یک نقطه تمرکز بصری باسند شکل حالت پایدارتری دارد

حتی برگهایی هم که به غنچه متصل میشوند نیز باید در راستای همان خط سیر فرضی قرار گیرند.بالا

چند نمونه پایه ساده برای غنچه ها

غنجه ها همیشه دارای تقارن نبستند وبسته به طراح و ننطقه برای داشتن زیبایی و شیرینی و تازگی میتوانند از حالت قرینه خارج شده اما از حالت تعادل به هیچ وجه

در مورد برگها یک مورد هست که باید ببان کنم و اون اولا ترکیب بندی و بعد کاربردی کردن انها میباشد 
دوستان اگر این چنین تمریناتی انجام دهند بد نیست

البته دوایر محل گلها میباشند که اگر قسمت و فرصت بود در خدمت خواهم بود

منبع : جواد براتی