کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی

قالیچه قدیمی بافته شده در اوایل قرن گذشته در اندازه های 147 * 204 سانتی متر و نمونه مشخص بافته های شمال غربی ایران . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :