کتب و نشریات

قالی ها و قالیچه های ایران

مولف : اریک اشنبرنر   Eric Aschenbrenner ترجمه : گروه مترجمین تهیه و تنظیم : جواد یساولی ناشر : فرنگسرا یساولی

 

این کتاب ترجمه بخشی از کتابی است تحت عنوان قالیچه های شرقی ، بخش دوم ، ایران

این کتاب با بهره مندی از صفحات گلاسه توانسته عکس های مختلف را در این زمینه به خوبی نمایش دهد.

این کتاب دارای 2 زبان نوشتاری است فارسی و انگلیسی

 

منبع :