نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی (قسمت هفتم طرز طراحی گل لاله عباسی)

جواد براتی

در ادامه گلها به گل لاله عباسی میرسیم. این گل تفاوتش با ش ع در نحوه و فرم قرارگیری گلبرگها میباشد یعنی اینکه اولا گلبرگها از بالاترین گلبرگ به پایین ترین انها رسم میسود و در عین حال با ریتمی مناسب گلبرگها کوجک میشوند. مانند گل ش ع یک مرکز گل و یک آیینه گل دارد که باتوجه به شیوه و خواست طراح به نسبت بزرگ و کوچکی آیینه گل تعداد گلرگها تغییر میکند.

ائینه گل بهتر است در نیمه بالایی دایره مرکز گل ترسیم گردد و طراح تعداد گلبرگها را طوری تنظیم نماید که قابلیت نقطه شدن انها را در مرکز گل نیز مد نظر داشته باشد

در حالتی که تعداد گلبرگها زیاد است در ابتدای تمرین گل از این روش نیز استفاده کرد تا فضای بیشتری برای قرارگیری گلبرگها باشد. همیشه بعد ترسیم مراحل بالا ابتدا باید بزرگترین گلبرگ را رسم نمود.

بهترین حالت برخورد حرکت برگشتی در فرم سنتی این نوع است

گلبرگ دومی مانند اولی اما کوچکتر از نظر طول باید باشد

البته نظر شخصی بنده است که اگر طول گلبرگها کم اما عرض انها کم نشود به نوعی با رعایت اصل ریتم تکاملی ما با یک حالت از گل میرسیم که به نوعی تناسبی درخوردارد.ضمن اینکه میبینید فرم اصلی نیز مانند قبل در یک حالت تخم مرغی قرار میگیرد.

در این گل معمولا بین گلبرگ اول و دوم فضایی خالی باقی میماند که میتوان انرا با گلیرگی کوچک مر نمود.

اگر اولین گلبرگ ما به صورت s مانند طراحی شود و اصطلاحا گلویی گلبرگ رعایت شود زودتر به مقصود میرسیم

حالت گرد و بیضی رو به بالا حالتی ایدال برای گل ل ع است.

منبع : جواد براتی