اخبار فرش

تشدید نظارت بر تولید فرش دستباف شهرستان ساری

نظارت از تولیدات فرش دستباف شهرستان ساری تشدید شد.

 

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ساری، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران، رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساری با اشاره به اینکه هزار و 200 بافنده شش ماه نخست امسال به منظور استفاده از مزایای بیمه به شعب تامین اجتماعی معرفی شدند، ضمن هشدار به بافندگان غیر فعال گفت: بازرسان این اداره و تامین اجتماعی با همکاری بازرسان اتحادیه فرش دستباف به صورت موردی راستی آزمایی خواهد شد و از فعالیت بافندگان خانگی فرش نظارت و بازرسی بعمل می آورند.

هادی نژاد افزود: در صورت مشاهده عدم فعالیت بافندگان مراتب صورتجلسه شده و درمورد ادامه یا قطع بیمه آنان تصمیم گیری خواهد شد.

به گفته وی هزار و 450 کارت شناسایی قالیبافی شش ماه نخست امسال در شهرستان ساری و میاندرود صادر شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

منبع :